[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów I i II stopnia
Dla doktorantów
Pracownicy

mgr Marcin Rechciński

Stanowisko: doktorant

Zakład Geografii Fizycznej

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 2.19

Phone +48/12-664-5262

KopertaMail

Dane zaktualizowano: 2018-01-29.

Konsultacje:
Po uzgodnieniu terminu drogą mailową.

 

Zainteresowania badawcze:

konflikty społeczne wokół obszarów chronionych,
zastosowanie koncepcji PPGIS na obszarach cennych przyrodniczo,
rozwój teorii ochrony przyrody, koncepcja usług ekosystemowych,
zarządzanie turystyką na obszarach chronionych (idea ekoturystyki),
przyrodnicze uwarunkowania planowania przestrzennego.

Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2018-11-16

© IGiGP UJ "2018"

Valid HTML 4.01 Transitional