[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów
Dla doktorantów
Pracownicy

Zdjęcie pracowikadr Wojciech Szymański

Stanowisko: adiunkt

Zakład Gleboznawstwa i Geografii Gleb

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 2.14

Phone +48/12-664-5264

KopertaMail

Dane zaktualizowano: 2017-03-03.

Konsultacje:
Wtorek: 10.00-11.00 (pok. 2.14)
Piątek: 9.00-10.00 (pok. 2.14)

 

Zainteresowania badawcze:

geneza gleb, mikromorfologia gleb, mineralogia gleb, minerały ilaste w środowisku glebowym, geneza i znaczenie poziomu fragipan, gleby stref polarnych

Ogłoszenia

2017-06-21: Ćwiczenia regionalne Karpaty - wyniki zaliczenia kursu (GEOGRAFIA (stacjonarne I i II stopnia))

2017-06-14: W. Szymański - odwołane konsultacje (Ogłoszenia o konsultacjach)

Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2017-06-19

© IGiGP UJ "2017"

Valid HTML 4.01 Transitional