[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów
Dla doktorantów
Pracownicy

Zdjęcie pracowikamgr Łukasz Kowalski

Stanowisko: doktorant

Zakład Geografii Ludności, Osadnictwa i Rolnictwa

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 2.15

Phone +48/12-664-5259

KopertaMail

Dane zaktualizowano: 2015-09-16.

Konsultacje:
W razie potrzeby konsultacji proszę o kontakt pocztą elektroniczną.

 

Piszę pracę doktorską pt. Modelowanie optymalnej lokalizacji dla działalności sportowo-rekreacyjnej w regionie miejskim Krakowa.

Model będzie praktycznym narzędziem pozwalającym lepiej zrozumieć, wyjaśnić i prognozować zapotrzebowanie na takie usługi w zależności od cech mieszkańców. Temat sprowadza się do odpowiedzi na dwa pytania: gdzie mieszkają ludzie, którzy są chętni do uczęszczania na zajęcia sportowo-rekreacyjne (typu fitness, joga lub pływanie) oraz co jest dla nich ważne w wyborze konkretnego klubu jak duże znaczenie ma cena, miejsce, odległość od pracy czy domu itd. Odpowiem na te pytania wykorzystując zakupione dane statystyczne, przestrzenne oraz wyniki badań ankietowych prowadzonych w klubach. Model optymalnej lokalizacji zbuduję dzięki takim metodom, jak mikrosymulacja przestrzenna i programowanie agentowe. Mam nadzieję, że wyniki przysłużą się do zwiększenia uczestnictwa mieszkańców w zajęciach sportowo-rekreacyjnych poprzez usprawnienie działań rynkowych firm oferujących takie
zajęcia na rynku krakowskim.Moje zainteresowania badawcze:
analizy przestrzenne GIS, teorie lokalizacji, geografia miast.

Również: geografia sportu, społeczna, polityczna, transportu, geomarketing i modelowanie procesów przestrzennych.


Artykuły opublikowane w punktowanych czasopismach naukowych:

Kowalski Ł., Miłosz A., Peek B., 2014, Mapowanie i analiza miejsc problemowych z perspektywy rowerzystów w Krakowie, Transport Miejski i Regionalny, wrzesień, s. 10-14, dostępne: https://www.researchgate.net/publication/268389596_Mapowanie_i_analiza_miejsc_problemowych_z_perspektywy_rowerzystw_w_Krakowie_%28eng._Mapping_and_analysis_of_problems_spots_from_cyclists_perspective_in_Cracow%29

Hubert W., Kowalski Ł., 2013, Badanie sondażowe jako element uspołeczniania miejskiej polityki rowerowej, Transport Miejski i Regionalny, wrzesień

Kowalski Ł., Łobodzińska A., 2013, Modelowanie lokalizacji miejsc w przedszkolach w Małopolsce na podstawie dostępności przestrzennej, Folia Geographica Socio-Oeconomica, Acta Universitatis Lodziensis, nr 14, s. 93-106, dostępne: http://foliags-o.geo.uni.lodz.pl/folia14/kowalski.pdf

Kowalski Ł., Łobodzińska A., Szabo G., 2012, Metoda oceny kolejności realizacji tras rowerowych, Transport Miejski i Regionalny, wrzesień, s. 35-39, dostępne: http://www.zm.org.pl/?a=kolejnosc_tras_rowerowych-134

Inne publikacje naukowe:
Kowalski Ł., 2011,Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej miasta Orzesze [w:] Strategia rozwoju miasta Orzesze na lata 2012-2020, s. 8-42, dostępne: http://przetargi.orzesze.pl/budownictwo/Strategia_Rozwoju_Miasta_Orzesze_na_lata_2012_2020.pdf

Górka A., Kowalski Ł., Łobodzińska A., 2011, Województwo małopolskie na tle kraju w świetle Diagnozy Społecznej 2011, Małopolskie Obserwatorium Polityki Rozwoju. 7 Raport Roczny, s. 67-75, dostępne: http://www.politykarozwoju.obserwatoria.malopolska.pl/Files.mvc/323/publikacja_nr7_new_press.pdf

Kowalski Ł., 2012, Narzędzie badania małych miast na przykładzie Skawiny [w:] Zborowski A. (red.) Człowiek, Społeczeństwo, Przestrzeń t.2, IGiGP UJ, CKE, s. 61-83, dostępne: https://www.researchgate.net/publication/252626917_NARZDZIE_BADANIA_PRZESTRZENI_PUBLICZNEJ_MAYCH_MIAST_NA_PRZYKADZIE_SKAWINY_Public_space_research_tool_for_small_towns_a_case_study_of_Skawina?ev=prf_pub

Inwestorzy zagraniczni w Małopolsce w 2011 roku (praca zbiorowa), Małopolskie Obserwatorium Gospodarki, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Polityki Regionalnej, dostępne: http://mog.malopolska.pl/Files.mvc/685/Inwestorzy_zagraniczni_2011.pdf

Klimat inwestycyjny w województwie małopolskim (praca zbiorowa), Małopolskie Obserwatorium Gospodarki, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Polityki Regionalnej, dostępne: http://mog.malopolska.pl/Files.mvc/744/Klimat_inwestycyjny_raport.pdf


Inne ważne publikacje:
Kowalski Ł, Miłosz A., Peek B., 2015, AnkietaRowerowa.pl Raport rowerowy dla Krakowa, dostępne: http://www.ankietaRowerowa.pl

Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2017-09-11

© IGiGP UJ "2017"

Valid HTML 4.01 Transitional