[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów
Dla doktorantów
Pracownicy

dr Dominika Wrońska-Wałach

Stanowisko: asystent

Zakład Geomorfologii

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 3.21

Phone +48/12-664-5235

KopertaMail

Dane zaktualizowano: 2017-03-29.

Konsultacje:
wtorek 10:30-11:30
środa 12:00-13:00
pok. 2.16

 

Geomorfologia dynamiczna, dendrogeomorfologia, dendrochronologia, procesy osuwiskowe, Ural Polarny,

Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2017-04-25

© IGiGP UJ "2017"

Valid HTML 4.01 Transitional