[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Wydział Geografii i Geologii
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów I i II stopnia
Dla doktorantów
Pracownicy

dr Dominika Wrońska-Wałach

Stanowisko: asystent

Zakład Geomorfologii

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 3.21

Phone +48/12-664-5235

KopertaMail

Dane zaktualizowano: 2018-12-08.

Konsultacje:
wtorek 13:15-14:15
czwartek 10:00-11:00
pok. 2.16

 

Geomorfologia dynamiczna, dendrogeomorfologia, dendrochronologia, procesy osuwiskowe, Ural Polarny,

Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2018-12-11

© IGiGP UJ "2018"

Valid HTML 4.01 Transitional