[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów
Dla doktorantów
Pracownicy

Zdjęcie pracowikadr Krzysztof Ostafin

Stanowisko: asystent

Zakład Systemów Informacji Geograficznej, Kartografii i Teledetekcji

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 3.35

Phone +48/12-664-5322

KopertaMail

Dane zaktualizowano: 2017-07-05.

Konsultacje:
konsultacje w przerwie wakacyjnej:
po kontakcie e-mailowym

pierwsze konsultacje w letniej sesji egzaminacyjnej poprawkowej:
4 września (poniedziałek) 10:30-12:00

 

Strona www (publikacje, projekty):
http://www.ostafink.pl

http://www.sespitsbergen.pl
https://www.youtube.com/watch?v=iQ820JudVlY

Przykładowe mapy studentów I roku studiów licencjackich wykonanych na kursie Geoinformatyka
http://www.gis.geo.uj.edu.pl/ZGIS/dydaktyka/Mapy/html/galeria_map.html

Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2017-07-11

© IGiGP UJ "2017"

Valid HTML 4.01 Transitional