[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów I i II stopnia
Dla doktorantów
Pracownicy

dr Magdalena Kubal-Czerwińska

Stanowisko: asystent

Zakład Gospodarki Turystycznej i Uzdrowiskowej

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 3.15

Phone +48/12-664-5295

KopertaMail

Dane zaktualizowano: 2018-05-20.

Konsultacje:
Konsultacje (pokój 3.05):
wtorek: 09.00 –10.30
czwartek: 10.00 –11.30


 

Ogłoszenia

2018-06-12: M.Kubal-Czerwińska- odwołane konsultacje (Ogłoszenia o konsultacjach)

2018-05-29: Egzamin z przedmiotu Formy Turystyki - 21.06.2018 r. (Kierunek GEOGRAFIA (I i II stopnia))

Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2018-06-18

© IGiGP UJ "2018"

Valid HTML 4.01 Transitional