[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów
Dla doktorantów
Pracownicy

dr Jakub Taczanowski

Stanowisko: asystent

Zakład Geografii Ludności, Osadnictwa i Rolnictwa

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 3.36

Phone +48/12-664-5315

KopertaMail

Dane zaktualizowano: 2017-03-29.

Konsultacje:
Wtorek 15.45-16.30, środa 10.15-11.45 w pokoju 3.17

 

Ogłoszenia

2017-10-17: Ćwiczenia z geografii ludności i demografii - przesunięcie godziny pierwszych zajęć w dniu 18.X b.r. (GEOGRAFIA (stacjonarne I i II stopnia))

2017-10-03: Geografia ludności i demografia - ćwiczenia (GEOGRAFIA (stacjonarne I i II stopnia))

Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2017-10-16

© IGiGP UJ "2017"

Valid HTML 4.01 Transitional