[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów
Dla doktorantów
Pracownicy

dr Małgorzata Luc

Stanowisko: adiunkt

Zakład Systemów Informacji Geograficznej, Kartografii i Teledetekcji

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 3.35

Phone +48/12-664-5322

KopertaMail

Dane zaktualizowano: 2017-04-23.

Konsultacje:
We wtorek 25 kwietnia konsultacje odbędą się wyjątkowo w godz. 11:30-12:15
Wtorek: 13:00-13:45; Piątek: 13:30-14:15
Pokój: 3.35
W razie potrzeby dodatkowego kontaktu proszę umówić się drogą mailową:
mluc@gis.geo.uj.edu.pl

 

Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2017-04-25

© IGiGP UJ "2017"

Valid HTML 4.01 Transitional