[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów
Dla doktorantów
Pracownicy

mgr Anna Strzelec

Stanowisko: specjalista ds. administracyjnych

Sekretariat ds. studenckich

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 3a, pok. 1.08

Phone +48/12-664-5243

KopertaMail

Ogłoszenia

2017-04-24: 27 kwietnia Dyżur Dyrektora ds. studenckich (GEOGRAFIA i e-GEO - ogłoszenia Sekretariatu)

2017-04-13: Wybrane zagadnienia z ochrony i konserwacji zabytków (GEOGRAFIA i e-GEO - ogłoszenia Sekretariatu)

2017-03-31: egzamin j. angielski - E-gospodarka przestrzenna (e-GEO (stacjonarne II stopnia))

Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2017-04-25

© IGiGP UJ "2017"

Valid HTML 4.01 Transitional