[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów
Dla doktorantów
Pracownicy

Zdjęcie pracowikadr Grzegorz Micek

Stanowisko: adiunkt

Zakład Rozwoju Regionalnego

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 3.06

Phone +48/12-664-5331

KopertaMail

Dane zaktualizowano: 2017-02-18.

Konsultacje:
Ze względu na konieczność intensyfikacji pracy naukowej dyżury w drugiej połowie lutego i marcu odbędą się w następujących terminach.
poniedziałek (20.02) - 9.00-11.00
wtorek (21.02)- 14.15-15.15
piątek (24.02) - 10.00-11.00
czwartek (2.03) - 9.30.11.00
środa (8.03) - 12.30-13.30
czwartek (23.03) - 12.15-13.30
czwartek (30.03) 12.15-13.30
Konsultacje dla proseminarzystów:
poniedziałek (20.02) - 9.00-11.00 lub 12.15-13.15
środa (8.03) - 10.15-12.30, wg nadesłanego harmonogramu
środa (22.03) - 10.15-12.30, wg nadesłanego harmonogramu

E-mail: grzegorz.micek@uj.edu.pl

 

Zainteresowania badawcze:
bliskość geograficzna, przepływy wiedzy, mechanizmy powstawania firm, czynniki lokalizacji usług, firmy ponadnarodowe i ich wpływ na otoczenie lokalne i regionalne, metody badań geografii ekonomicznej, nowe działalności gospodarcze (sektor IT, usługi dla biznesu, biotechnologia).

Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2017-03-20

© IGiGP UJ "2017"

Valid HTML 4.01 Transitional