[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów
Dla doktorantów
Pracownicy

Zdjęcie pracowikadr Grzegorz Micek

Stanowisko: adiunkt

Zakład Rozwoju Regionalnego

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 3.06

Phone +48/12-664-5331

KopertaMail

Dane zaktualizowano: 2017-04-27.

Konsultacje:
28.04 (piątek) 11.00-12.00

Dyżury w maju
5.05.2017 (piątek) – 9.30-10.30
8.05.2017 (poniedziałek) – 9.00-10.00
10.05 .2017 (środa) – 12.00-13.00
17.05.2017 (środa) – 10.00-12.00
22.05-26.05.2017 – ćwiczenia terenowe w Krakowie
29.05.2017 (poniedziałek) – 9.00-10.30

G. Micek

E-mail: grzegorz.micek@uj.edu.pl

 

Zainteresowania badawcze:
bliskość geograficzna, przepływy wiedzy, mechanizmy powstawania firm, czynniki lokalizacji usług, firmy ponadnarodowe i ich wpływ na otoczenie lokalne i regionalne, metody badań geografii ekonomicznej, nowe działalności gospodarcze (sektor IT, usługi dla biznesu, biotechnologia).

Ogłoszenia

2017-05-16: Terenowe metody badań społeczno-ekonomicznych (I rok licencjatu) (GEOGRAFIA (stacjonarne I i II stopnia))

2017-05-10: I rok - Terenowe Metody Badań Społeczno-Ekonomicznych (GEOGRAFIA (stacjonarne I i II stopnia))

Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2017-05-08

© IGiGP UJ "2017"

Valid HTML 4.01 Transitional