[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów
Dla doktorantów
Pracownicy

mgr inż. Elżbieta Tarkowska

Stanowisko: specjalista ds. administracyjnych

Dziekanat ds. studenckich

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 2.18

Phone +48/12-664-5244

KopertaMail

Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2018-02-20

© IGiGP UJ "2018"

Valid HTML 4.01 Transitional