[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów
Dla doktorantów
Pracownicy

Zdjęcie pracowikadr Mateusz Troll

Stanowisko: st. wykładowca

Zakład Systemów Informacji Geograficznej, Kartografii i Teledetekcji

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 3.42

Phone +48/12-664-5300

KopertaMail

Dane zaktualizowano: 2017-05-16.

Konsultacje:
Konsultacje odbywają się w pokoju 3.42, raz w tygodniu, w czwartki, w godz. 13:45-14:30; względnie za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Uwaga: w związku z trwającymi ćwiczeniami terenowymi, konsultacje w dniu 18 maja br. odbędą się w godz. 15:00-15:45.

 

Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2017-05-08

© IGiGP UJ "2017"

Valid HTML 4.01 Transitional