[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów
Dla doktorantów
Pracownicy

dr hab. Katarzyna Piotrowicz

Stanowisko: adiunkt

Funkcja: opiekun naukowy Stacji Zakładu Klimatologii w Ogrodzie Botanicznym

Zakład Klimatologii

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 3.34

Phone +48/12-664-5326

KopertaMail

Dane zaktualizowano: 2017-05-19.

Konsultacje:
Konsultacje w maju/czerwcu 2017 r.:
W dniach 22-26 maja - konsultacje możliwe tylko po uzgodnieniu terminu e-mailem
W dniach 29 maja-3 czerwca - ćwiczenia terenowe na Pomorzu.
Terminy konsultacji w czerwcu zostaną ogłoszone po 5 czerwca.
W ograniczonym zakresie możliwe konsultacje drogą e-mailową (k.piotrowicz@uj.edu.pl)

 

http://www.klimat.geo.uj.edu.pl/pracownicyKP.htm

Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2017-05-08

© IGiGP UJ "2017"

Valid HTML 4.01 Transitional