[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów
Dla doktorantów
Pracownicy

dr hab. Anita Bokwa

Stanowisko: adiunkt

Funkcja: opiekun naukowy Stacji Naukowej IGiGP UJ w Gaiku-Brzezowej

Zakład Klimatologii

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 3.18

Phone +48/12-664-5327

KopertaMail

Dane zaktualizowano: 2017-09-29.

Konsultacje:
Konsultacje w semestrze jesiennym 2017/2018:
pon., godz. 16-17
czw., godz. 15-16

pokój 3.18

Ogłoszenia

2018-01-20: zaproszenie na odczyt "Geograficzne uwarunkowania uprawy winorośli i produkcji wina w Polsce" w Polskim Towarzystwie Geograficznym 23.01.2018 (GEOGRAFIA (stacjonarne I i II stopnia))

2018-01-15: "UJ dla Krakowa", spotkanie 18.01.2018, temat: Zanieczyszczenie powietrza w Krakowie - klimat, analiza pyłów, skutki zdrowotne (GEOGRAFIA (stacjonarne I i II stopnia))

2018-01-15: zmiana terminu konsultacji A. Bokwy (Ogłoszenia o konsultacjach)

2018-01-11: zaproszenie na wykład o geografii przestępczości w języku angielskim (GEOGRAFIA (stacjonarne I i II stopnia))

Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2018-01-19

© IGiGP UJ "2018"

Valid HTML 4.01 Transitional