[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów I i II stopnia
Dla doktorantów
Pracownicy

dr hab. Anita Bokwa

Stanowisko: adiunkt

Funkcja: opiekun naukowy Stacji Naukowej IGiGP UJ w Gaiku-Brzezowej

Zakład Klimatologii

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 3.18

Phone +48/12-664-5327

KopertaMail

Dane zaktualizowano: 2018-07-07.

Konsultacje:
Konsultacje w czasie letniej sesji poprawkowej 2017/2018:

11.09.2018, godz. 10-11
14.09.2018, godz. 12-13

 

Ogłoszenia

2018-07-02: Konsultacje A. Bokwy w letniej sesji poprawkowej r.a. 2017/2018 (Ogłoszenia o konsultacjach)

2018-07-02: Termin poprawkowy: "Okolice Krakowa", I rok (Kierunek GEOGRAFIA (I i II stopnia))

Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2018-06-26

© IGiGP UJ "2018"

Valid HTML 4.01 Transitional