[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów
Dla doktorantów
Pracownicy

mgr Anna Wilk

Stanowisko: st. specj. ds. administracyjnych

Zakład Gospodarki Turystycznej i Uzdrowiskowej

Dziekanat ds. studenckich

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 3.05

Phone +48/12-664-5290

Phone+48/12-664-5245

KopertaMail

Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2017-11-08

© IGiGP UJ "2017"

Valid HTML 4.01 Transitional