[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów
Dla doktorantów
Pracownicy

dr Robert Faracik

Stanowisko: adiunkt

Funkcja: kierownik niestacjonarnych studiów licencjackich z geografii specjalność turystyka

Zakład Gospodarki Turystycznej i Uzdrowiskowej

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 3.04

Phone +48/12-664-5291

KopertaMail

Dane zaktualizowano: 2017-12-04.

Konsultacje:
Konsultacje w semestrze jesiennym 2017/2018

Środa – 9.00-10.00
Czwartek – 11.00-12.00Konsultacje z dnia 6.12.2017 (środa) zostają przeniesione na dzień 5.12.2017 (wtorek) godz. 10.00-11.00

Ogłoszenia

2018-01-18: Geografia turystyczna Polski (GEOGRAFIA (stacjonarne I i II stopnia))

2018-01-18: Turystyka międzynarodowa (GEOGRAFIA (stacjonarne I i II stopnia))

Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2018-01-17

© IGiGP UJ "2018"

Valid HTML 4.01 Transitional