[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów
Dla doktorantów
Pracownicy

Zdjęcie pracowikadr Małgorzata Pietrzak

Stanowisko: st. wykładowca

Dydaktyka geografii

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 3.19

Phone +48/12-664-5298

KopertaMail

Dane zaktualizowano: 2018-02-07.

Konsultacje:
URLOP: 8-22.02.2018
Najbliższe konsultacje 23.02.2018 godz.12-13
Egzaminy z dydaktyki geografii odbędą się w następujących terminach:
5.01.2018 godz.14 sala 1.15 (I termin)
7.01.2018 godz.12.30 pokój 3.19 (II termin)
23.02.2018 godz.12 pokój 3.19 (termin poprawkowy)
Aby przystąpić do egzaminu należy posiadać zaliczenie z ćwiczeń (w tym celu proszę o złożenie portfolio 26.01.2018)

 

W przypadku skierowań na praktyki, omawiania przebiegu praktyk oraz zaliczenia kursu dydaktyki proszę umawiać się na indywidualne spotkanie.
Do 3 tygodni po odbyciu praktyk student ma obowiązek przynieść całą dokumentację z praktyk.
Braki w dokumentacji i brak terminowości w realizacji praktyk skutkują brakiem zaliczenia.
Informuję, że podczas konsultacji udzielam rad i wskazówek, wyjaśniam, wyrażam opinie.
Podczas konsultacji nie prowadzę indywidualnego nauczania.

Ogłoszenia

2018-02-07: Dydaktyka geografii II - zdjęcia z egzaminu (GEOGRAFIA (stacjonarne I i II stopnia))

Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2018-02-20

© IGiGP UJ "2018"

Valid HTML 4.01 Transitional