[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów
Dla doktorantów
Pracownicy

Zdjęcie pracowikadr Małgorzata Pietrzak

Stanowisko: st. wykładowca

Dydaktyka geografii

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 3.19

Phone +48/12-664-5298

KopertaMail

Dane zaktualizowano: 2017-06-08.

Konsultacje:
20.06.2017 wtorek około 13.15 (po egzaminie)
21.06.2017 środa około 11.15 (po egzaminie)
Z powodu wyjazdu służbowego w dniach 27-28 czerwca konsultacji nie będzie.
W dniach 13-14 czerwca konsultacji nie będzie z powodu wyjazdu służbowego. Zapraszam w dodatkowym terminie dnia 8 czerwca w godz.12-13.
Harmonogram egzaminów i zaliczeń z przedmiotów dydaktycznych:
20.06.2017 g.9-11 s.1.21 egzamin z Podstaw dydaktyki
20.06.2017 g.11.15-13 s.1.21 zaliczenie z Dydaktyki geografii i egzamin z Podstaw nauk o Ziemi
21.06.2017 g.9.30-11 s.1.15 egzamin z Dydaktyki przyrody
26.06.2017 godz.12 w pokoju 3.19 II termin egzaminów i zaliczeń

 

W przypadku skierowań na praktyki, omawiania przebiegu praktyk oraz zaliczenia kursu dydaktyki proszę umawiać się na indywidualne spotkanie.
Do 3 tygodni po odbyciu praktyk student ma obowiązek przynieść całą dokumentację z praktyk.
Braki w dokumentacji i brak terminowości w realizacji praktyk skutkują brakiem zaliczenia.
Informuję, że podczas konsultacji udzielam rad i wskazówek, wyjaśniam, wyrażam opinie.
Podczas konsultacji nie prowadzę indywidualnego nauczania.

Ogłoszenia

2017-06-08: Dydaktyka - zmiana egzaminu w II terminie (GEOGRAFIA (stacjonarne I i II stopnia))

2017-06-08: M. Pietrzak - zmiana terminów konsultacji (Ogłoszenia o konsultacjach)

Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2017-06-19

© IGiGP UJ "2017"

Valid HTML 4.01 Transitional