[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów
Dla doktorantów
Pracownicy

Zdjęcie pracowikadr Małgorzata Pietrzak

Stanowisko: st. wykładowca

Dydaktyka geografii

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 3.19

Phone +48/12-664-5298

KopertaMail

Dane zaktualizowano: 2017-04-18.

Konsultacje:
wtorek 16.30-17.30
środa 12.-12.45
Najbliższe konsultacje odbędą się w środę 19.04.2017 (we wtorek 18.04.2017 konsultacji nie będzie).

 

W przypadku skierowań na praktyki, omawiania przebiegu praktyk oraz zaliczenia kursu dydaktyki proszę umawiać się na indywidualne spotkanie.
Do 3 tygodni po odbyciu praktyk student ma obowiązek przynieść całą dokumentację z praktyk.
Braki w dokumentacji i brak terminowości w realizacji praktyk skutkują brakiem zaliczenia.
Informuję, że podczas konsultacji udzielam rad i wskazówek, wyjaśniam, wyrażam opinie.
Podczas konsultacji nie prowadzę indywidualnego nauczania.

Ogłoszenia

2017-04-24: Dydaktyka geografii I - literatura (GEOGRAFIA (stacjonarne I i II stopnia))

2017-04-18: Podstawy nauk o Ziemi - ćwiczenia 19.04.2017 (Inne)

2017-04-18: M.Pietrzak - konsultacje 19.04.2017 (Ogłoszenia o konsultacjach)

2017-04-12: Podstawy nauk o Ziemi - ćwiczenia 12.04.2017 (GEOGRAFIA (stacjonarne I i II stopnia))

2017-04-11: Dydaktyka geografii I - literatura do konwersatorium (GEOGRAFIA (stacjonarne I i II stopnia))

Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2017-04-25

© IGiGP UJ "2017"

Valid HTML 4.01 Transitional