[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów
Dla doktorantów
Pracownicy

dr hab. Anna Michno

Stanowisko: adiunkt

Zakład Geomorfologii

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 2.34

Phone +48/12-664-5271

KopertaMail

Dane zaktualizowano: 2017-01-13.

Konsultacje:
Terminy konsultacji w sem. jesiennym 2016/2017:
środa, godz. 10.00-12.00
czwartek, godz. 14.00-16.00

Pokój 2.34, II piętro
W sprawach pilnych możliwy kontakt telefoniczny lub mailowy

 

Zainteresowania badawcze:
1. Holoceńska ewolucja dolin rzecznych w obszarach wyżynnych i pogórskich: wpływ zmian klimatu i działalności człowieka na ewolucję różnej wielkości dolin rzecznych, uwarunkowania lokalne rozwoju dolin, sedymentologiczny zapis ewolucji dolin w osadach budujących ich dna oraz w pokrywach stokowych.
2. Terenowe i laboratoryjne metody badań osadów czwartorzędowych.
3. Współczesne procesy morfogenetyczne w różnych strefach klimatycznych.
Obszary realizacji badań: Wyżyna Małopolska, Kotlina Sandomierska, Karpaty Zewnętrzne, Podhale, S Maroko

Ogłoszenia

2017-02-21: A. Michno - konsultacje (Ogłoszenia o konsultacjach)

2017-02-15: A. Michno - konsultację (Ogłoszenia o konsultacjach)

Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2017-01-20

© IGiGP UJ "2017"

Valid HTML 4.01 Transitional