[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Wydział Geografii i Geologii
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów I i II stopnia
Dla doktorantów
Pracownicy

prof. dr hab. Zygmunt Górka

Stanowisko: pracownik emerytowany

Zakład Geografii Ludności, Osadnictwa i Rolnictwa

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 3.38

Phone +48/12-664-5319

Dane zaktualizowano: 2018-12-08.

Konsultacje:
wtorek: 10.00 - 11.00
(pok. 3.38)

Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2018-12-11

© IGiGP UJ "2018"

Valid HTML 4.01 Transitional