[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów
Dla doktorantów
Pracownicy

dr hab. Jarosław Balon

Stanowisko: adiunkt

Funkcja: dyrektor IGiGP UJ d/s dydaktycznych

Zakład Geografii Fizycznej

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 2.39

Phone +48/12-664-5283

KopertaMail

Dane zaktualizowano: 2017-07-11.

Konsultacje:
Uwaga! Do 1 września 2017 przebywam na urlopie, bez dostępu do internetu i telefonu.

Konsultacje odbywają się w pokoju 1.04. w Instytucie Nauk Geologicznych.
Studentów (poza własnymi magistrantami) NIE PRZYJMUJĘ w gabinecie 2.39.

 

Ogłoszenia

2017-07-03: studia licencjackie - wybor specjalnosci (GEOGRAFIA (stacjonarne I i II stopnia))

Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2017-07-11

© IGiGP UJ "2017"

Valid HTML 4.01 Transitional