[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Wydział Geografii i Geologii
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów I i II stopnia
Dla doktorantów
Młodsi pracownicy naukowi

Wszyscy pracownicy
Pracownicy emerytowani
Profesorowie tytularni
Samodzielni pracownicy naukowo-dydaktyczni
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi
Doktoranci

[A] [B] [D] [G] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [R] [S] [T] [W]

 

A

dr Anna Avdiushchenko

Zakład Rozwoju Regionalnego

 

B

dr Anita Bernatek-Jakiel

 

 

D

dr Jarosław Działek

Zakład Rozwoju Regionalnego

 

G

dr Jadwiga Gałka

Zakład Geografii Ludności, Osadnictwa i Rolnictwa

dr Katarzyna Gorczyca

Zakład Geografii Ludności, Osadnictwa i Rolnictwa

dr Robert Guzik

Zakład Rozwoju Regionalnego

 

J

dr Miłosz Jodłowski

Zakład Geografii Fizycznej

 

K

dr Andrzej Kacprzak

Zakład Gleboznawstwa i Geografii Gleb

dr Dominik Kaim

Zakład Systemów Informacji Geograficznej, Kartografii i Teledetekcji

dr Piotr Kłapyta

Zakład Geomorfologii

dr Arkadiusz Kocaj

Zakład Rozwoju Regionalnego

dr inż. Natalia Kolecka

Zakład Systemów Informacji Geograficznej, Kartografii i Teledetekcji

dr Arkadiusz Kołoś

Zakład Geografii Ludności, Osadnictwa i Rolnictwa

dr Leszek Kowanetz

Zakład Klimatologii

dr Magdalena Kubal-Czerwińska

Zakład Gospodarki Turystycznej i Uzdrowiskowej

 

L

dr Małgorzata Luc

Zakład Systemów Informacji Geograficznej, Kartografii i Teledetekcji

 

M

dr Łukasz Musielok

Zakład Gleboznawstwa i Geografii Gleb

 

N

dr Agnieszka Nowak

Zakład Geografii Fizycznej

 

O

dr Krzysztof Ostafin

Zakład Systemów Informacji Geograficznej, Kartografii i Teledetekcji

dr Katarzyna Ostapowicz

Zespół RS4FOR

 

P

dr Robert Pawlusiński

Zakład Gospodarki Turystycznej i Uzdrowiskowej

dr Aneta Pawłowska-Legwand

Zakład Gospodarki Turystycznej i Uzdrowiskowej

dr Małgorzata Pietrzak

Dydaktyka geografii

 

R

dr Agnieszka Rajwa-Kuligiewicz

Zakład Hydrologii

 

S

dr Joanna Paulina Siwek

Zakład Hydrologii

dr Janusz Siwek

Zakład Hydrologii

dr inż. Katarzyna Staszyńska

Zespół RS4FOR

 

T

dr Jakub Taczanowski

Zakład Geografii Ludności, Osadnictwa i Rolnictwa

dr Mateusz Troll

Zakład Systemów Informacji Geograficznej, Kartografii i Teledetekcji

Zbiory Kartograficzne

dr Piotr Trzepacz

Zakład Systemów Informacji Geograficznej, Kartografii i Teledetekcji

 

W

dr Dominika Wrońska-Wałach

Zakład Geomorfologii

[A] [B] [D] [G] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [R] [S] [T] [W]

Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2018-12-11

© IGiGP UJ "2018"

Valid HTML 4.01 Transitional