[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów I i II stopnia
Dla doktorantów
Studia doktoranckie

O studiach

Program studiów

Rekrutacja

Przewód i rozprawa doktorska

Kontakt

Wzory dokumentów


<< Back     Next >>

Stypendia

Doktoranci korzystają z wielu stypendiów w tym stypendiów doktoranckich, stypendiów konferencyjnych.

Pełny regulamin przyznawania stypendiów oraz niezbędne dokumenty znajdują się na stronach Uniwersytetu Jagiellońskiego (http://www.dn.uj.edu.pl/doktoranci/stypendia-doktoranckie)

Pliki do pobrania

pdfUchwała Rady Wydziału Geografii i Geologii w sprawie kryteriów przyznawania stypendium doktoranckiego, zwiększenia stypendium doktoranckiego oraz stypendium Rektora UJ - obowiązujące w roku akademickim 2017-18 i 2018-19.pdf (268 KB, 2018-02-14)

pdfUchwała Rady Wydziału Geografii i Geologii w sprawie kryteriów przyznawania stypendium doktoranckiego, zwiększenia stypendium doktoranckiego oraz stypendium Rektora UJ - obowiązujące w roku akademickim 2019-20.pdf (315 KB, 2018-02-14)

docxWniosek o stypendium doktoranckie.docx (20 KB, 2018-02-14)

docxWniosek o zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych.docx (16 KB, 2018-02-14)

Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2018-02-16

© IGiGP UJ "2018"

Valid HTML 4.01 Transitional