[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Wydział Geografii i Geologii
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów I i II stopnia
Dla doktorantów
Galeria zdjęć

 Lista galerii

Spotkanie z autorami monografii Środowisko przyrodnicze Krakowa.

Z początkiem 2015 r. ukazało się drugie - zmienione i poszerzone - wydanie monografii pt. Środowisko przyrodnicze Krakowa. Zasoby - Kształtowanie - Ochrona pod redakcją Marii Baścik i Bożeny Degórskiej. Promocja książki miała miejsce dnia 16 marca br. w Śródmiejskim Ośrodku Kultury. Spotkanie rozpoczął Dyrektor Ośrodka - Janusz Paluch, a prowadził je Dyrektor Instytutu - dr hab. Marek Drewnik. Udział w nim wzięli Autorzy książki, Recenzenci i zaproszeni Goście. Prezentację książki przedstawiła red. Maria Baścik, a oprawę muzyczną przygotowali: Danuta Sułczyńska, Stanisław Miśtal i Krzysztof Chutkiewicz.
Miłym akcentem promocji było uhonorowanie Wydawcy i Redaktorek książki nagrodą Krakowskiej Książki Miesiąca Kwietnia. Nagrodę wręczył Przewodniczący Jury - red. Jan Pieszczachowicz. Nagroda ta jest przyznawana od 1995 r. przez Śródmiejski Ośrodek Kultury w Krakowie. Fundatorem nagrody jest Gmina Kraków, a patronat medialny od początku sprawuje "Dziennik Polski".

Webmaster: Janusz Siwek

© IGiGP UJ "2018"

Valid HTML 4.01 Transitional