[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Wydział Geografii i Geologii
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów I i II stopnia
Dla doktorantów
Galeria zdjęć

 Lista galerii

Wręczenie tytułu Doctora Honoris Causa Profesorom: Antoniemu Jackowskiemu i Stanisławowi Liszewskiemu

W dniu 15 października 2013 r. w Presowie odbyła się uroczystość nadania godności Doctora Honoris Causa Uniwersytetu Preszowskiego (Republika Słowacka) Panom Profesorom: Antoniemu Jackowskiem z Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ oraz Stanisławowi Liszewskiemu z Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego.
W tym wyjątkowym wydarzeniu wzięli udział m.in. Dziekan Wydziału BiNOZ UJ dr hab. Małgorzata Kruczek, Dyrektor IGiGP UJ dr hab. Marek Drewnik, pof. dr hab. Dantuta Ptaszycka-Jackowska, prof. dr hab. Szczepan Biliński, prof. dr hab. Kazimierz Krzemień oraz liczne grono pracowników IGiGP UJ.

Webmaster: Janusz Siwek

© IGiGP UJ "2018"

Valid HTML 4.01 Transitional