[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Wydział Geografii i Geologii
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów I i II stopnia
Dla doktorantów
Galeria zdjęć

 Lista galerii

Spotkanie Pracowników IGiGP UJ na Stacji Naukowej w Gaiku-Brzezowej

W dniu 27 września 2008 r. mialo miejsce spotkanie Pracowników Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ na Stacji Naukowej IGiGP UJ w Gaiku-Brzezowej koło Dobczyc. Spotkanie rozpoczęło się zwiedzaniem zamku w Dobczycach wraz z przewodnikiem PTTK. Ze wzgórza zamkowego można było podziwiać widok na zaporę Zbiornika Dobczyckiego i sam zbiornik. Następnie uczestnicy pojechali do Brzezowej, gdzie znajduje się ścieżka dydaktyczno-spacerowa. Ścieżka ta prowadzi do Stacji Naukowej IG i GP a dalej na wieżę obserwacyjną. Na Stacji uczestnicy zapoznali się z historią pomiarów i obserwacji oraz zakresem obecnie prowadzonych badań. Z wieży widokowej, przeznaczonej m.in. do obserwacji ornitologicznych, mozna było podziwiać panoramę Zbiornika Dobczyckiego, podobnie jak z punktów pomiarowych znajdujących się na profilu topoklimatycznym.

Webmaster: Janusz Siwek

© IGiGP UJ "2019"

Valid HTML 4.01 Transitional