[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Wydział Geografii i Geologii
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów I i II stopnia
Dla doktorantów
Galeria zdjęć

 Lista galerii

Spotkanie z emerytowanymi pracownikami Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

W czwartek, 1 lutego 2007, odbyło się spotkanie z byłymi Pracownikami naszego Instytutu.

Webmaster: Janusz Siwek

© IGiGP UJ "2019"

Valid HTML 4.01 Transitional