[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Wydział Geografii i Geologii
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów I i II stopnia
Dla doktorantów
Galeria zdjęć

 Lista galerii

Geograficzne, społeczne i ekonomiczne aspekty turystyki

W dniach 29 - 30 września 2006 r. odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa z okazji 70. rocznicy powstania Studium Turyzmu w Uniwersytecie Jagiellońskim pt. Geograficzne, społeczne i ekonomiczne aspekty turystyki. Organizatorem konferencji był Zakład Gospodarki Turystycznej i Uzdrowiskowej IGiGP UJ. W konferencji wzięło udział ponad 150 osób z 38 polskich ośrodków zajmujących się turystyką oraz jeden gość z Uniwersytetu Ostrawskiego. W czasie 2 - dniowych obrad konferencyjnych uczestnicy zaprezentowali łącznie 90 referatów.

Webmaster: Janusz Siwek

© IGiGP UJ "2018"

Valid HTML 4.01 Transitional