[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Wydział Geografii i Geologii
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów I i II stopnia
Dla doktorantów
Galeria zdjęć

 Lista galerii

Warsztaty hydrologii krasowej

Warsztaty Hydrologii Krasowej, zorganizowane przez Zakład Hydrologii, odbyły się 8 czerwca 2006 r. w budynku Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Wygłoszone zostały trzy ok. godzinne referaty. Pierwszy Ocena niejednorodności systemu i zasobów wodnych w wybranych utworach krasowych przy użyciu metod znacznikowych wygłosił prof. dr hab. inż. Piotr Małoszewski (GSF, Neuherberg k/ Monachium). Do referatu prof. P. Małoszewskiego nawiązał następny prelegent, prof. dr hab. inż. Jacek Motyka (AGH, Kraków), który objaśnił Model pojęciowy sieci hydraulicznej w skałach węglanowych: szczelinowych i szczelinowo-krasowych, którego koncepcji jest autorem. Dr Michał Gradziński (UJ, Kraków) przedstawił natomiast podejście do badań krasu oparte na przesłankach geologicznych i klimatycznych, i na wykorzystaniu wiedzy zgromadzonej dzięki speleologii. Tytuł referatu brzmiał Strukturalne, morfologiczne i klimatyczne uwarunkowania rozwoju zjawisk krasowych.
Odbyła się także sesja posterowa o charakterze interdyscyplinarnym, na której zaprezentowano wyniki badań hydrologicznych, hydrogeochemicznych, hydrobiologicznych oraz morfologicznych (m.in. kras wietnamski).

Webmaster: Janusz Siwek

© IGiGP UJ "2018"

Valid HTML 4.01 Transitional