[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Wydział Geografii i Geologii
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów I i II stopnia
Dla doktorantów
Galeria zdjęć

 Lista galerii

Spotkanie z Panią Profesor Barbarą Obrębską-Starkel

Dnia 11 kwietnia 2006 roku w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ odbyło się spotkanie z Panią Profesor Barbarą Obrębską-Starkel, na którym została zaprezentowana książka Klimatyczne aspekty środowiska geograficznego dedykowana Pani Profesor. Ksiązka ta jest wyrazem wdzięczności za długie lata pracy i współpracy z Koleżankami i Kolegami Zakładu Klimatologii i całego Instytutu. Wieloletnia praca Pani Profesor i znakomity dorobek naukowy z licznych dziedzin klimatologii znajduje skromne odbicie w tej książce. Zaproszonych zostało do udziału w niej wielu znanych i cenionych klimatologów (i nie tylko) z Polski. W książce znalazły się zatem artykuły z zakresu historii badań klimatycznych, zmian klimatu, mikroklimatologii, klimatologii miejskiej, fitoklimatologii oraz z dziedziny, którą Pani Profesor Obrębska-Starklowa zapoczątkowała i stworzyła w Krakowie, mianowicie bioklimatologii człowieka. Swoje miejsce znalazła również problematyka map klimatycznych, podejmowana przez Nią w latach siedemdziesiątych. Książka ta powstała by w formie pisanej wyrazić wdzięczność za wieloletni trud i owocną działalność Pani Profesor w Instytucie.

Webmaster: Janusz Siwek

© IGiGP UJ "2018"

Valid HTML 4.01 Transitional