[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Wydział Geografii i Geologii
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów I i II stopnia
Dla doktorantów
Galeria zdjęć

 Lista galerii

I Forum Geografów Polskich

W dniach 30-31 marca 2004 r. odbyło się w Krakowie I Forum Geografów Polskich. Organizatorem spotkania był: Komitet Nauk Geograficznych Polskiej Akademii Nauk oraz Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obrady odbywały się w Auli Collegium Novum UJ oraz w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ.

Webmaster: Janusz Siwek

© IGiGP UJ "2018"

Valid HTML 4.01 Transitional