[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów
Dla doktorantów
Dyrekcja Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

Dyrekcja, sekretariaty

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

Dyrektor IGiGP UJ

dr hab. Marek Drewnik

tel. +48/12/ 664-52-52

Z-ca Dyrektora IGiGP UJ ds. Studenckich

dr hab. Jarosław Balon

tel. +48/12/ 664-67-70

Z-ca Dyrektora IGiGP UJ ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej

prof. dr hab. Jacek Kozak

tel. +48/12/ 664-52-52

Sekretarz naukowy

dr Piotr Kłapyta

tel. +48/12/ 664-53-25

Sekretariat ogólny

mgr Sylwia Kruszec

tel. +48/12/ 664-52-50, fax: 664-53-85
email: sekretariat@geo.uj.edu.pl

Godziny pracy sekretariatu:
poniedziałek - piątek: 9:00-12:30 oraz 13:00-14:00


Mgr inż. Justyna Felenczak

tel. +48/12/ 664-52-61
email: justyna.felenczak@uj.edu.pl

mgr Paweł Jezioro

tel. +48/12/ 664-52-57
email: pawel.jezioro@uj.edu.pl

Barbara Piskorz

tel. +48/12/ 664-53-60

Mgr inż. Elżbieta Tarkowska

tel. +48/12/ 664-52-44
email: elzbieta.tarkowska@uj.edu.pl

Dziekanat ds. studenckich

mgr Anna Strzelec

tel. +48/12/ 664-52-43
email: geografia.stacjonarne@uj.edu.pl
Zobacz również: godziny otwarcia sekretariatu.

Aleksandra Lelek

tel. +48/12/ 664-52-46, fax: 664-53-86
email: a.lelek@geo.uj.edu.pl

Sekretariat studiów niestacjonarnych

Mgr Anna Wilk

tel. +48/12/ 664-52-45, fax: 664-53-86
email: turystyka@geo.uj.edu.pl, turystyka.niestacjonarne@uj.edu.pl

Studia doktoranckie

mgr Elżbieta Krąż

tel. +48/12/ 664-43-56
email: wgig.doktoranci@uj.edu.pl

Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2018-02-20

© IGiGP UJ "2018"

Valid HTML 4.01 Transitional